Quietschbeu

quietschbeu

Chronik:
1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate | 11 Monate | 12 Monate | 13 Monate18 Monate | 2 Jahre

Baby-TÜV

U1 (0 Tage alt)
Länge: 54 cm
Gewicht: 4330 g
Kopfumfang: 37 cm

U2 (3 Tage alt)
Länge: 54 cm
Gewicht: 4120 g
Kopfumfang: 37 cm

U3 (3 Woche & 6 Tage alt)
Länge: 58 cm
Gewicht: 5210 g
Kopfumfang: 39 cm

U4 (4 Monate & 1 Woche alt)
Länge: 67 cm
Gewicht: 8500 g
Kopfumfang: 43 cm

U5 (6 Monate & 1 Woche & 1 Tag alt)
Länge: 71 cm
Gewicht: 9530 g
Kopfumfang: 44 cm

U6 (12 Monate & 1 Tag alt)
Länge: 75 cm
Gewicht: 10790 g
Kopfumfang: 47 cm

U7 (1 Jahr & 11 Monate & 2 Wochen alt)
Länge: 88 cm
Gewicht: 12200 g
Kopfumfang: 49 cm

U7a (2 Jahr & 11 Monate & 2 Wochen & 2 Tage alt)
Länge: 96 cm
Gewicht: 15000 g
Kopfumfang: 51 cm

U8 (3 Jahre & 11 Monate & 3 Wochen & 2 Tage alt)
Länge: 103,5 cm
Gewicht: 16400 g
Kopfumfang: 52 cm

U9 (5 Jahre & 1 Monat & 4 Tage)
Länge: 111,5 cm
Gewicht: 17,6 kg
Kopfumfang: 54 cm

U10 (7 Jahre & 4 Monate)
Länge: 127 cm
Gewicht: 24,5 kg

Die Quietschbeuhöhle


——07.SSW—— | ——14.SSW—— | ——16.SSW—— | ——17.SSW——


——18.SSW—— | ——20.SSW—— | ——21.SSW—— | ——22.SSW——


——23.SSW—— | ——24.SSW—— | ——25.SSW—— | ——26.SSW——


——27.SSW—— | ——28.SSW—— | ——29.SSW—— | ——30.SSW——


——31.SSW—— | ——32.SSW—— | ——33.SSW—— | ——34.SSW—— |


——35.SSW—— | ——36.SSW—— | ——37.SSW—— | ——38.SSW—— |


——39.SSW—— | ——40.SSW—— | ——41.SSW—— | ——42.SSW—— |

Der Quietschbeu persönlich

Ultraschall (7.SSW)
Ultraschall 7.SSW (6+1)

Ultraschall (11.SSW)
Ultraschall 11.SSW (10+1)

Ultraschall (19.SSW)
Ultraschall 19.SSW (18+1) | Outing